OnActivated

WidgetAnnotation.OnActivated property

Açıklama etkinleştirildiğinde gerçekleştirilecek bir eylem.

public PdfAction OnActivated { get; set; }

Ayrıca bakınız