ReadOnly

WidgetAnnotation.ReadOnly property

Alanın salt okunur durumunu alır veya ayarlar.

public bool ReadOnly { get; set; }

Ayrıca bakınız