XfdfReader

XfdfReader class

XFDF formatının okunmasını gerçekleştiren sınıf.

public sealed class XfdfReader

yapıcılar

İsimTanım
XfdfReader()Default_Constructor

yöntemler

İsimTanım
static GetElements(XmlReader)XFDF dosyasını ayrıştırır ve bilgileri hashtable olarak döndürür.
static ReadAnnotations(Stream, Document)Ek açıklamaları XFDF dosyasından içe aktarın ve belgeye koyun.
static ReadFields(Stream, Document)Alan değerlerini XFDF dosyasından içe aktarın.

Örnekler

Document doc = new Document("example.pdf");
Stream xfdfStream = File.OpenRead("file.xfdf");
XfdfReader.ReadAnnotations(xfdfStream, doc);
xfdfStream.Close();
doc.Save("example_out.pdf");

Ayrıca bakınız