XYZExplicitDestination

XYZExplicitDestination class

Koordinatları (sol, üst) pencerenin sol üst köşesine yerleştirilmiş ve sayfa içeriği faktör yakınlaştırmasıyla büyütülmüş olarak sayfayı görüntüleyen açık hedefi temsil eder. Sol, üst veya yakınlaştırma parametrelerinden herhangi biri için boş bir değer, o parametrenin geçerli değerinin değişmeden tutulacağını belirtir. 0 yakınlaştırma değeri, boş değerle aynı anlama gelir.

public sealed class XYZExplicitDestination : ExplicitDestination

yapıcılar

İsimTanım
XYZExplicitDestination(int, double, double, double)Uzak açık hedef oluşturur.
XYZExplicitDestination(Page, double, double, double)Yerel açık hedef oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Left { get; }Pencerenin sol üst köşesinin sol yatay koordinatını alır.
Page { get; }object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; }Hedef sayfa numarasını alır
Top { get; }Pencerenin sol üst köşesinin üst dikey koordinatını alır.
Zoom { get; }Yakınlaştırma faktörünü alır.

yöntemler

İsimTanım
static CreateDestination(Page, double, double, double, bool)Gerekirse sayfa döndürmeyi göz önünde bulundurarak sayfanın belirtilen konumuna hedef oluşturun.
static CreateDestinationToUpperLeftCorner(Page)Belirtilen sayfa için hedef oluşturun.
static CreateDestinationToUpperLeftCorner(Page, double)Belirtilen sayfanın sol üst köşesine hedef oluşturun.
override ToString()Nesne durumunu dize değerine dönüştürür. Örnek: “1 XYZ 100 200 3”.

Örnekler

Document doc = new Document("example.pdf");
XYZExplicitDestination dest = (XYZExplicitDestination)doc.Outlines[1].Destination;
string left = dest.Left;
string top = dest.Top;
string zoom = dest.Zoom;

Ayrıca bakınız