DocumentDevice

DocumentDevice class

Tüm pdf belgesini işlemek için kullanılan tüm cihazlar için soyut sınıf.

public abstract class DocumentDevice : Device

yöntemler

İsimTanım
BinarizeBradley(Stream, Stream, double)Giriş akışı için Bradley ikilileştirme yapın.
Process(Document, Stream)Tüm belgeyi işler ve sonuçları akışa kaydeder.
Process(Document, string)Tüm belgeyi işler ve sonuçları dosyaya kaydeder.
abstract Process(Document, int, int, Stream)Her aygıt belge üzerinde bazı işlemleri temsil eder, örneğin pdf belgesini başka bir biçime dönüştürebiliriz.
Process(Document, int, int, string)Belgenin belirli sayfalarını işler ve sonuçları dosyaya kaydeder.

Ayrıca bakınız