FormPresentationMode

FormPresentationMode enumeration

Yazdırırken veya görüntü pdf belgelerine dönüştürürken form sunum modunu belirtmek için kullanılır.

public enum FormPresentationMode

değerler

İsim Değer Tanım
Production 0 Üretim formu sunum modunu belirtir (varsayılan olarak kullanılır).
Editor 1 Düzenleyici formu sunum modunu belirtir.

Ayrıca bakınız