FormPresentationMode

FormPresentationMode enumeration

Yazdırırken veya görüntü pdf belgelerine dönüştürürken form sunum modunu belirtmek için kullanılır.

public enum FormPresentationMode

değerler

İsimDeğerTanım
Production0Üretim formu sunum modunu belirtir (varsayılan olarak kullanılır).
Editor1Düzenleyici formu sunum modunu belirtir.

Ayrıca bakınız