ShapeType

ShapeType enumeration

Bu numaralandırma, ayıklanan görüntüler için şekil türünü temsil eder.

public enum ShapeType

değerler

İsimDeğerTanım
None0Orijinal görüntü şekli.
Landscape1Yatay Şekil.
Portrait2Portre Şekli.

Ayrıca bakınız