Aspose.Pdf.Drawing

Aspose.Pdf.Çizim ad alanı yay, çizgi, daire vb. grafik temel öğelerini tanımlayan sınıflar sağlar. Yeni belgeler oluşturmak için karşılık gelen nesneler kullanılabilir.

sınıflar

Sınıf Tanım
Arc Yayı temsil eder.
Circle Daireyi temsil eder.
Curve Bezier eğrisini temsil eder.
Ellipse Elipsi temsil eder.
GradientAxialShading Gradyan eksenel gölgeleme sınıfını temsil eder.
GradientRadialShading Degrade radyal gölgeleme türünü temsil eder.
Graph Grafiği temsil eder - grafik oluşturucu paragraf.
Line Satırı temsil eder.
Path Yayı temsil eder.
PatternColorSpace Temel model sınıfını temsil eder.
Rectangle Dikdörtgeni temsil eder.
Shape Şekli temsil eder - temel grafik nesnesi.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ImageFormat Bu numaralandırma, görüntü biçimlerini temsil eder.