Aspose.Pdf.Drawing

Aspose.Pdf.Çizim ad alanı yay, çizgi, daire vb. grafik temel öğelerini tanımlayan sınıflar sağlar. Yeni belgeler oluşturmak için karşılık gelen nesneler kullanılabilir.

sınıflar

SınıfTanım
ArcYayı temsil eder.
CircleDaireyi temsil eder.
CurveBezier eğrisini temsil eder.
EllipseElipsi temsil eder.
GradientAxialShadingGradyan eksenel gölgeleme sınıfını temsil eder.
GradientRadialShadingDegrade radyal gölgeleme türünü temsil eder.
GraphGrafiği temsil eder - grafik oluşturucu paragraf.
LineSatırı temsil eder.
PathYayı temsil eder.
PatternColorSpaceTemel model sınıfını temsil eder.
RectangleDikdörtgeni temsil eder.
ShapeŞekli temsil eder - temel grafik nesnesi.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
ImageFormatBu numaralandırma, görüntü biçimlerini temsil eder.