Alpha

Arc.Alpha property

Yayın başlangıç açı derecesini gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double Alpha { get; set; }

Ayrıca bakınız