Arc

Arc constructor

Yeni bir örneğini başlatırArc sınıf.

public Arc(float posX, float posY, float radius, float alpha, float beta)
Parametre Tip Tanım
posX Single Yayın merkez noktasının x koordinatı.
posY Single Yayın merkez noktasının y koordinatı.
radius Single Yayın yarıçap değeri.
alpha Single Yayın başlangıç açısı değeri.
beta Single Yayın bitiş açısı değeri.

Ayrıca bakınız