PosX

Arc.PosX property

Yayın merkezinin x koordinatını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double PosX { get; set; }

Ayrıca bakınız