PosY

Arc.PosY property

Yayın merkezinin y koordinatını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double PosY { get; set; }

Ayrıca bakınız