Radius

Arc.Radius property

Yayın yarıçapını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double Radius { get; set; }

Ayrıca bakınız