Circle

Circle class

Daireyi temsil eder.

public sealed class Circle : Shape

yapıcılar

İsimTanım
Circle(float, float, float)Yeni bir örneğini başlatırCircle sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
GraphInfo { get; set; }Alır veya ayarlarGraphInfo renk, çizgi genişliği,vb. gibi grafik bilgilerini gösteren nesne
PosX { get; set; }Dairenin merkezinin x koordinatını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
PosY { get; set; }Dairenin merkezinin y-koordinatını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
Radius { get; set; }Dairenin yarıçapını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
Text { get; set; }Shape için bir metin alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız