Circle

Circle class

Daireyi temsil eder.

public sealed class Circle : Shape

yapıcılar

İsim Tanım
Circle(float, float, float) Yeni bir örneğini başlatırCircle sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
GraphInfo { get; set; } Alır veya ayarlarGraphInfo renk, çizgi genişliği,vb. gibi grafik bilgilerini gösteren nesne
PosX { get; set; } Dairenin merkezinin x koordinatını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
PosY { get; set; } Dairenin merkezinin y-koordinatını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
Radius { get; set; } Dairenin yarıçapını gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
Text { get; set; } Shape için bir metin alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız