PositionArray

Curve.PositionArray property

Bir kayan konum dizisini alır veya ayarlar.

public float[] PositionArray { get; set; }

Ayrıca bakınız