Ellipse

Ellipse class

Elipsi temsil eder.

public sealed class Ellipse : Shape

yapıcılar

İsim Tanım
Ellipse(double, double, double, double) Yeni bir örneğini başlatırEllipse sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
Bottom { get; set; } Elipsin alt konumunu belirten bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
GraphInfo { get; set; } Alır veya ayarlarGraphInfo renk, çizgi genişliği,vb. gibi grafik bilgilerini gösteren nesne
Height { get; set; } Elipsin yüksekliğini gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
Left { get; set; } Elipsin sol konumunu gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.
Text { get; set; } Shape için bir metin alır veya ayarlar
Width { get; set; } Elipsin genişliğini gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız