Start

GradientAxialShading.Start property

Başlangıç noktasını alır veya ayarlar.

public Point Start { get; set; }

Ayrıca bakınız