GradientRadialShading

GradientRadialShading class

Degrade radyal gölgeleme türünü temsil eder.

public class GradientRadialShading : PatternColorSpace

yapıcılar

İsim Tanım
GradientRadialShading() Yeni bir örneğini başlatırGradientRadialShading sınıf.
GradientRadialShading(Color, Color) Yeni bir örneğini başlatırGradientRadialShading sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
End { get; set; } Bitiş çemberi merkez noktasını alır veya ayarlar.
EndColor { get; set; } Bitiş rengini alır veya ayarlar.
EndingRadius { get; set; } Bitiş çemberinin yarıçapını alır veya ayarlar.
Start { get; set; } Başlangıç çemberi merkez noktasını alır veya ayarlar.
StartColor { get; set; } Başlangıç rengini alır veya ayarlar.
StartingRadius { get; set; } Başlangıç çemberinin yarıçapını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız