GradientRadialShading

GradientRadialShading class

Degrade radyal gölgeleme türünü temsil eder.

public class GradientRadialShading : PatternColorSpace

yapıcılar

İsimTanım
GradientRadialShading()Yeni bir örneğini başlatırGradientRadialShading sınıf.
GradientRadialShading(Color, Color)Yeni bir örneğini başlatırGradientRadialShading sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
End { get; set; }Bitiş çemberi merkez noktasını alır veya ayarlar.
EndColor { get; set; }Bitiş rengini alır veya ayarlar.
EndingRadius { get; set; }Bitiş çemberinin yarıçapını alır veya ayarlar.
Start { get; set; }Başlangıç çemberi merkez noktasını alır veya ayarlar.
StartColor { get; set; }Başlangıç rengini alır veya ayarlar.
StartingRadius { get; set; }Başlangıç çemberinin yarıçapını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız