EndingRadius

GradientRadialShading.EndingRadius property

Bitiş çemberinin yarıçapını alır veya ayarlar.

public double EndingRadius { get; set; }

Ayrıca bakınız