Start

GradientRadialShading.Start property

Başlangıç çemberi merkez noktasını alır veya ayarlar.

public Point Start { get; set; }

Ayrıca bakınız