StartingRadius

GradientRadialShading.StartingRadius property

Başlangıç çemberinin yarıçapını alır veya ayarlar.

public double StartingRadius { get; set; }

Ayrıca bakınız