Border

Graph.Border property

Sınırı alır veya ayarlar.

public BorderInfo Border { get; set; }

Ayrıca bakınız