Clone

Graph.Clone method

Grafiği klonlayın.

public override object Clone()

Geri dönüş değeri

Klonlanmış nesne

Ayrıca bakınız