Height

Graph.Height property

Grafik yüksekliğini gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar. Birim noktadır.

public double Height { get; set; }

Ayrıca bakınız