IsChangePosition

Graph.IsChangePosition property

İşlem paragrafından sonra değişim akımı konumunu alır veya ayarlar.(varsayılan doğru)

public bool IsChangePosition { get; set; }

Ayrıca bakınız