Left

Graph.Left property

Tablonun sol koordinatını alır veya ayarlar.

public double Left { get; set; }

Ayrıca bakınız