Title

Graph.Title property

Grafiğin başlığını belirten bir dize değeri alır veya ayarlar.

public TextFragment Title { get; set; }

Ayrıca bakınız