Top

Graph.Top property

Masa üstü koordinatını alır veya ayarlar.

public double Top { get; set; }

Ayrıca bakınız