Width

Graph.Width property

Grafik genişliğini gösteren bir kayan değer alır veya ayarlar. Birim noktadır.

public double Width { get; set; }

Ayrıca bakınız