ImageFormat

ImageFormat enumeration

Bu numaralandırma, görüntü biçimlerini temsil eder.

public enum ImageFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Bmp 0 BMP biçimi.
Jpeg 1 JPEG biçimi.
Gif 2 GIF biçimi.
Png 3 PNG biçimi.
Tiff 4 TIFF biçimi.
Emf 5 EMF biçimi.

Ayrıca bakınız