Line

Line class

Satırı temsil eder.

public sealed class Line : Shape

yapıcılar

İsim Tanım
Line(float[]) Yeni bir örneğini başlatırLine sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
GraphInfo { get; set; } Alır veya ayarlarGraphInfo renk, çizgi genişliği,vb. gibi grafik bilgilerini gösteren nesne
PositionArray { get; set; } Alır veya ayarlarPositionArray konum dizisini gösteren nesne. Dizi, çizginin her kontrol noktasının koordinatlarından oluşan ‘dir. doğrudan.
Text { get; set; } Shape için bir metin alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız