Path

Path class

Yayı temsil eder.

public sealed class Path : Shape

yapıcılar

İsim Tanım
Path() Yeni bir örneğini başlatırPath sınıf.
Path(Shape[]) Yeni bir örneğini başlatırPath sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
GraphInfo { get; set; } Alır veya ayarlarGraphInfo renk, çizgi genişliği,vb. gibi grafik bilgilerini gösteren nesne
Shapes { get; } Şekil koleksiyonunu alır veya ayarlar.
Text { get; set; } Shape için bir metin alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız