Bottom

Rectangle.Bottom property

Dikdörtgenin alt konumunu belirten bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double Bottom { get; set; }

Ayrıca bakınız