Height

Rectangle.Height property

Dikdörtgenin yüksekliğini gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double Height { get; set; }

Ayrıca bakınız