Left

Rectangle.Left property

Dikdörtgenin sol konumunu belirten bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double Left { get; set; }

Ayrıca bakınız