Width

Rectangle.Width property

Dikdörtgenin genişliğini gösteren bir kayan nokta değeri alır veya ayarlar.

public double Width { get; set; }

Ayrıca bakınız