GraphInfo

Shape.GraphInfo property

Alır veya ayarlarGraphInfo renk, çizgi genişliği,vb. gibi grafik bilgilerini gösteren nesne

public GraphInfo GraphInfo { get; set; }

Ayrıca bakınız