AutoRotateMode

AutoRotateMode enumeration

Belge yazdırıldığında dönüş yönü.

public enum AutoRotateMode

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Döndürme yok.
ClockWise 1 Dönüş yönü saat yönündedir.
AntiClockWise 2 Dönme yönü saat yönünün tersinedir.

Ayrıca bakınız