BlendingColorSpace

BlendingColorSpace enumeration

Sınıf, renk uzayını karıştırmayı temsil eder.

public enum BlendingColorSpace

değerler

İsim Değer Tanım
DontChange 0 Karıştırılan renk alanı değiştirilmez.
Auto 1 Karıştırılan renk alanı otomatik olarak belirlenir.
DeviceRGB 2 Karıştırılan renk alanı DeviceRGB olarak ayarlandı.
DeviceCMYK 3 Karıştırılan renk alanı DeviceCMYK olarak ayarlandı.

Ayrıca bakınız