Bookmarks

Bookmarks class

Bir koleksiyonu temsil ederBookmark nesneler.

public sealed class Bookmarks : List<Bookmark>

yapıcılar

İsim Tanım
Bookmarks() Default_Constructor

Ayrıca bakınız