Facade

Facade class

Temel cephe sınıfı.

public abstract class Facade : IFacade

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Üzerinde çalıştığı belge cephesini alır.

yöntemler

İsim Tanım
virtual BindPdf(Document) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(Stream) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(string) Cepheyi başlatır.
virtual Close() Aspose.Pdf.Document’ı bir cepheye bağlı olarak imha eder.
Dispose() Cepheyi ortadan kaldırır.

Ayrıca bakınız