FieldType

FieldType enumeration

Olası alan türlerinin numaralandırılması.

public enum FieldType

değerler

İsim Değer Tanım
Text 0 Metin alanı.
ComboBox 1 Birleşik giriş kutusu alanı.
ListBox 2 Liste kutusu alanı.
Radio 3 Radyo düğmesi alanı.
CheckBox 4 Onay kutusu alanı.
PushButton 5 Düğme alanı.
MultiLineText 6 Çok satırlı metin alanı.
Barcode 7 Barkod alanı.
InvalidNameOrType 8 Geçersiz alan türü.
Signature 9 İmza alanı.
Image 10 Resim alanı.
Numeric 11 Sayısal alan
DateTime 12 Tarih/saat alanı

Ayrıca bakınız