FontStyle

FontStyle enumeration

14 yazı tipini numaralandırır.

public enum FontStyle

değerler

İsim Değer Tanım
Courier 0 Courier yazı tipi.
CourierBold 1 Kalın Courier yazı tipi.
CourierOblique 2 Eğik Curier yazı tipi.
CourierBoldOblique 3 Kalın eğik Courier yazı tipi.
Helvetica 4 Helvetica yazı tipi.
HelveticaBold 5 Kalın Helvetica yazı tipi.
HelveticaOblique 6 Eğik Helvetica yazı tipi.
HelveticaBoldOblique 7 Kalın eğik Helvetica yazı tipi.
Symbol 8 Sembol yazı tipi.
TimesRoman 9 Times-Roman yazı tipi.
TimesBold 10 Kalın Times yazı tipi.
TimesItalic 11 İtalik Times yazı tipi.
TimesBoldItalic 12 Kalın italik Times yazı tipi.
ZapfDingbats 13 ZapfDingbats yazı tipi.
Unknown 14 Bilinmeyen yazı tipi. Standart yazı tipi kullanılacaktır.
CjkFont 15 CJK desteği için Gerçek Tip Yazı Tipi, varsayılan MS PGothic yazı tipidir.

Ayrıca bakınız