IFacade

IFacade interface

Ortak cephe yöntemlerini tanımlayan genel cephe arayüzü.

public interface IFacade : IDisposable

yöntemler

İsim Tanım
BindPdf(Document) PDF belgesini düzenleme için bağlar.
BindPdf(Stream) PDF belgesini düzenleme için bağlar.
BindPdf(string) PDF belgesini düzenleme için bağlar.
Close() Geçerli cepheyle ilişkili tüm kaynakları serbest bırakır.

Ayrıca bakınız