ISaveableFacade

ISaveableFacade interface

Kaydedilebilir tüm cepheler için ortak yöntemleri tanımlayan cephe arayüzü.

public interface ISaveableFacade : IFacade

yöntemler

İsim Tanım
Save(Stream) Sonuç PDF belgesini akışa kaydeder.
Save(string) Sonuç PDF belgesini dosyaya kaydeder.

Ayrıca bakınız