LineInfo

LineInfo class

Satır bilgisini temsil eder.

public sealed class LineInfo

yapıcılar

İsim Tanım
LineInfo() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
BorderStyle { get; set; } Bir çizginin kenarlık stilini alır veya ayarlar, 0 düz çizgiyi, 1 kesik çizgiyi, 2 eğimi, 3 eklemeyi, 4 alt çizgiyi temsil eder.
LineColor { get; set; } Bir çizginin rengini alır veya ayarlar.
LineDashPattern { get; set; } Bir çizginin tire desenini alır veya ayarlar.
LineWidth { get; set; } Bir çizginin genişliğini alır veya ayarlar.
VerticeCoordinate { get; set; } Her bir köşe noktasının sırasıyla değişen yatay ve dikey koordinatlarını temsil eden bir sayı dizisini alır veya ayarlar.
Visibility { get; set; } Bir satırın görünürlüğünü alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız