PdfBookmarkEditor

PdfBookmarkEditor class

Oluşturma, değiştirme, dışa aktarma, içe aktarma ve silme dahil olmak üzere PDF dosyasının yer imleriyle çalışacak bir sınıfı temsil eder.

public sealed class PdfBookmarkEditor : SaveableFacade

yapıcılar

İsim Tanım
PdfBookmarkEditor() Yeniyi başlatırPdfBookmarkEditor nesne.
PdfBookmarkEditor(Document) Yeniyi başlatırPdfBookmarkEditor temelinde nesnedocument .

Özellikleri

İsim Tanım
Document { get; } Üzerinde çalıştığı belge cephesini alır.

yöntemler

İsim Tanım
virtual BindPdf(Document) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(Stream) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(string) Cepheyi başlatır.
virtual Close() Aspose.Pdf.Document’ı bir cepheye bağlı olarak imha eder.
CreateBookmarkOfPage(string, int) Belirtilen sayfa için yer imi oluşturur.
CreateBookmarkOfPage(string[], int[]) Belirtilen sayfalar için yer imleri oluşturur.
CreateBookmarks() Tüm sayfalar için yer imleri oluşturur.
CreateBookmarks(Bookmark) Belgede belirtilen yer imini oluşturur. Yöntem, iç içe yer imleri hiyerarşisi oluşturmak için kullanılabilir.
CreateBookmarks(Color, bool, bool) Belirtilen renk ve stille (kalın, italik) tüm sayfalar için yer imleri oluşturun.
DeleteBookmarks() PDF belgesinin tüm yer imlerini siler.
DeleteBookmarks(string) PDF belgesinin yer imini siler.
Dispose() Cepheyi ortadan kaldırır.
ExportBookmarksToXML(Stream) Yer imlerini XML akışına aktarır.
ExportBookmarksToXML(string) Yer imlerini XML dosyasına aktarır.
ExtractBookmarks() Belgeden tüm düzeylerdeki yer imlerini çıkarır.
ExtractBookmarks(Bookmark) Belirtilen bookamrk’taki gibi bir başlığa sahip bir yer iminin alt öğelerini çıkarır.
ExtractBookmarks(bool) Belgeden tüm düzeylerdeki yer imlerini çıkarır.
ExtractBookmarks(string) Belirtilen başlığa sahip yer imlerini çıkarır.
ImportBookmarksWithXML(Stream) Yer imlerini XML dosyasından belgeye aktarır.
ImportBookmarksWithXML(string) Yer imlerini XML dosyasından belgeye aktarır.
ModifyBookmarks(string, string) Yer imi başlığını belirtilen yer imi başlığına göre değiştirir.
virtual Save(Stream) PDF belgesini belirtilen akışa kaydeder.
virtual Save(string) PDF belgesini belirtilen dosyaya kaydeder.
static ExportBookmarksToHtml(string, string) Yer imlerini HTML dosyasına aktarır.

Ayrıca bakınız