PdfConverter

PdfConverter class

Artık BMP, JPEG, PNG ve TIFF’i destekleyen bir pdf dosyasının her sayfasını resimlere dönüştürmek için bir sınıfı temsil eder. PDF’lerde desteklenen içerik: resimler, form, yorum.

public sealed class PdfConverter : Facade

yapıcılar

İsim Tanım
PdfConverter() Yeniyi başlatırPdfConverter nesne.
PdfConverter(Document) Yeniyi başlatırPdfConverter temelinde nesnedocument .

Özellikleri

İsim Tanım
CoordinateType { get; set; } Sayfa koordinat türünü alır veya ayarlar (Medya/Kırpma kutuları). CropBox değeri varsayılan olarak kullanılır.
Document { get; } Üzerinde çalıştığı belge cephesini alır.
EndPage { get; set; } Dönüştürmek istediğiniz son konumu alır veya ayarlar.
FormPresentationMode { get; set; } Form sunum modunu alır veya ayarlar.
PageCount { get; } Sayfa sayısını alır.
Password { get; set; } OwnerPassword belgesini alır veya ayarlar.
RenderingOptions { get; set; } Oluşturma seçeneklerini alır veya ayarlar.
Resolution { get; set; } Dönüştürme sırasında çözünürlüğü alır veya ayarlar. Daha yüksek çözünürlük, daha yavaş dönüştürme hızı. Varsayılan değer 150. ‘dir
StartPage { get; set; } Dönüştürmek istediğiniz başlangıç konumunu alır veya ayarlar. Minimum değer 1.
UserPassword { get; set; } UserPassword belgesini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
virtual BindPdf(Document) Cepheyi başlatır.
override BindPdf(Stream) convert. için bir Pdf Akışı bağlar
override BindPdf(string) Dönüştürmek için bir Pdf dosyasını bağlar.
override Close() PdfConverter örneğini kapatın ve kaynakları serbest bırakın.
Dispose() Cepheyi ortadan kaldırır.
DoConvert() Bir pdf belgesini resimlere dönüştürmek için bazı başlangıç çalışmaları yapın.
GetNextImage(Stream) Görüntüyü varsayılan görüntü biçimiyle akışa kaydeder - jpeg.
GetNextImage(string) Görüntüyü varsayılan görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder - jpeg.
GetNextImage(Stream, ImageFormat) Görüntüyü, verilen görüntü biçimiyle akışa kaydeder.
GetNextImage(Stream, PageSize) Görüntüyü verilen sayfa boyutuyla akışa kaydeder.
GetNextImage(string, ImageFormat) Görüntüyü verilen görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder.
GetNextImage(string, PageSize) Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu ve varsayılan görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder - jpeg.
GetNextImage(Stream, ImageFormat, int) Görüntüyü, verilen görüntü formatı ve kalitesiyle akışa kaydeder.
GetNextImage(Stream, PageSize, ImageFormat) Görüntüyü verilen sayfa boyutuyla akışa kaydeder.
GetNextImage(string, ImageFormat, int) Görüntüyü, verilen görüntü formatı ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.
GetNextImage(string, PageSize, ImageFormat) Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu ve görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder.
GetNextImage(Stream, ImageFormat, int, int) Görüntü formatı, boyutu ve kalitesi ile akış için görüntüyü kaydeder.
GetNextImage(Stream, PageSize, ImageFormat, int) Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu, görüntü formatı ve kalitesiyle akışa kaydeder.
GetNextImage(string, ImageFormat, int, int) Görüntüyü verilen görüntü formatı ve boyutlarıyla dosyaya kaydeder.
GetNextImage(string, PageSize, ImageFormat, int) Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu, görüntü formatı ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.
GetNextImage(Stream, ImageFormat, double, double, int) Görüntü formatı, boyutu ve kalitesi ile akış için görüntüyü kaydeder.
GetNextImage(Stream, ImageFormat, int, int, int) Verilen görüntü formatı, boyutları ve kalitesi ile görüntüyü akışa kaydeder.
GetNextImage(string, ImageFormat, double, double, int) Görüntüyü, verilen görüntü formatı, görüntü boyutu ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.
GetNextImage(string, ImageFormat, int, int, int) Görüntüyü verilen görüntü formatı, boyutları ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.
HasNextImage() Pdf dosyasında daha fazla resim olup olmadığını belirtir.
SaveAsTIFF(Stream) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(string) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, CompressionType) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, PageSize) Bir pdf belgesinin her sayfasını sayfa boyutuna sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, TiffSettings) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, CompressionType) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, PageSize) Bir pdf belgesinin her sayfasını sayfa boyutuna sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, TiffSettings) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, int, int) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlara sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, PageSize, TiffSettings) Bir pdf belgesinin her sayfasını sayfa boyutuna sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, TiffSettings, IIndexBitmapConverter) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, int, int) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlu görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, PageSize, TiffSettings) Bir pdf belgesinin her sayfasını sayfa boyutuna sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, TiffSettings, IIndexBitmapConverter) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, int, int, CompressionType) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlara sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, int, int, TiffSettings) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlara sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, int, int, CompressionType) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlu görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, int, int, TiffSettings) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlu görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFF(Stream, int, int, TiffSettings, IIndexBitmapConverter) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlara sahip görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF akışına kaydeder.
SaveAsTIFF(string, int, int, TiffSettings, IIndexBitmapConverter) Bir pdf belgesinin her sayfasını boyutlu görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFFClassF(Stream) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF ClassF akışına kaydeder.
SaveAsTIFFClassF(string) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF ClassF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFFClassF(Stream, PageSize) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF ClassF akışına kaydeder.
SaveAsTIFFClassF(string, PageSize) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF ClassF dosyasına kaydeder.
SaveAsTIFFClassF(Stream, int, int) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF ClassF akışına kaydeder.
SaveAsTIFFClassF(string, int, int) Bir pdf belgesinin her sayfasını görüntülere dönüştürür ve görüntüleri tek bir TIFF ClassF dosyasına kaydeder.
static MergeImages(List<Stream>, ImageFormat, ImageMergeMode, int?, int?) Görüntü akışlarının listesini tek bir görüntü akışı olarak birleştirir. Varsayılan olarak Jpeg olarak kodlanmış, desteklenmeyen biçim çıkış akışının kullanılması durumunda, Png/jpg/tiff çıkış biçimleri desteklenir.
static MergeImagesAsTiff(List<Stream>) tiff akışlarının listesini tek bir çoklu çerçeve tiff akışı olarak birleştirir.

Ayrıca bakınız