GetNextImage

GetNextImage(string)

Görüntüyü varsayılan görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder - jpeg.

public void GetNextImage(string outputFile)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, PageSize)

Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu ve varsayılan görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder - jpeg.

public void GetNextImage(string outputFile, PageSize pageSize)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
pageSize PageSize Resmin sayfa boyutu.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, ImageFormat)

Görüntüyü verilen görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder.

public void GetNextImage(string outputFile, ImageFormat format)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
format ImageFormat Resmin formatı.

Örnekler

[C#]
PdfConverter converter = new PdfConverter();
converter.BindPdf(@"D:\Test\test.pdf");
converter.DoConvert();
String prefix = @"D:\Test\";
String suffix = ".png";
int imageCount = 1;
while (converter.HasNextImage())
{
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Png);
	imageCount++;
}

[Visual Basic]
Dim converter As PdfConverter = New PdfConverter() 
converter.BindPdf("D:\Test\test.pdf")
converter.DoConvert()
Dim prefix As String = "D:\Test\" 
Dim suffix As String = ".png" 
Dim imageCount As Integer = 1 
While converter.HasNextImage()
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Png)
	imageCount = imageCount + 1
End While

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, PageSize, ImageFormat)

Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu ve görüntü biçimiyle dosyaya kaydeder.

public void GetNextImage(string outputFile, PageSize pageSize, ImageFormat format)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
pageSize PageSize Resmin sayfa boyutu.
format ImageFormat Resmin formatı.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream)

Görüntüyü varsayılan görüntü biçimiyle akışa kaydeder - jpeg.

public void GetNextImage(Stream outputStream)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, PageSize)

Görüntüyü verilen sayfa boyutuyla akışa kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, PageSize pageSize)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
pageSize PageSize Resmin sayfa boyutu.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, ImageFormat)

Görüntüyü, verilen görüntü biçimiyle akışa kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, ImageFormat format)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
format ImageFormat Resmin formatı.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, PageSize, ImageFormat)

Görüntüyü verilen sayfa boyutuyla akışa kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, PageSize pageSize, ImageFormat format)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
pageSize PageSize Resmin sayfa boyutu.
format ImageFormat Resmin formatı.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, ImageFormat, int, int, int)

Görüntüyü verilen görüntü formatı, boyutları ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.

public void GetNextImage(string outputFile, ImageFormat format, int imageWidth, int imageHeight, 
  int quality)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
format ImageFormat Resmin formatı.
imageWidth Int32 Görüntü genişliği, birimi pikseldir.
imageHeight Int32 Görüntü yüksekliği, birim pikseldir.
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Örnekler

[C#]
PdfConverter converter = new PdfConverter();
converter.BindPdf(@"D:\Test\test.pdf");
converter.DoConvert();
String prefix = @"D:\Test\";
String suffix = ".jpg";
int imageCount = 1;
while (converter.HasNextImage())
{
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Jpeg, 800, 1000, 50);
	imageCount++;
}

[Visual Basic]
Dim converter As PdfConverter = New PdfConverter() 
converter.BindPdf("D:\Test\test.pdf")
converter.DoConvert()
Dim prefix As String = "D:\Test\" 
Dim suffix As String = ".jpg" 
Dim imageCount As Integer = 1 
While converter.HasNextImage()
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Jpeg, 800, 1000, 50)
	imageCount = imageCount + 1
End While

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, ImageFormat, int, int, int)

Verilen görüntü formatı, boyutları ve kalitesi ile görüntüyü akışa kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, ImageFormat format, int imageWidth, int imageHeight, 
  int quality)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
format ImageFormat Resmin formatı.
imageWidth Int32 Görüntü genişliği, birimi pikseldir.
imageHeight Int32 Görüntü yüksekliği, birim pikseldir.
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, ImageFormat, double, double, int)

Görüntüyü, verilen görüntü formatı, görüntü boyutu ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.

public void GetNextImage(string outputFile, ImageFormat format, double imageWidth, 
  double imageHeight, int quality)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
format ImageFormat Resmin formatı.
imageWidth Double Görüntü genişliği, birimi pikseldir.
imageHeight Double Görüntü yüksekliği, birimi pikseldir..
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Örnekler

[C#]
PdfConverter converter = new PdfConverter();
converter.BindPdf(@"D:\Test\test.pdf");
converter.DoConvert();
String prefix = @"D:\Test\";
String suffix = ".jpg";
int imageCount = 1;
float pixelX=800f;
float pixelY=600f;
while (converter.HasNextImage())
{
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Jpeg, pixelX, pixelY, 50);
	imageCount++;
}

[Visual Basic]
Dim converter As PdfConverter = New PdfConverter() 
converter.BindPdf("D:\Test\test.pdf")
converter.DoConvert()
Dim prefix As String = "D:\Test\" 
Dim suffix As String = ".jpg" 
Dim pixelX As float =800
Dim pixelY As float=600
Dim imageCount As Integer = 1 
While converter.HasNextImage()
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Jpeg, pixelX, pixelY, 50)
	imageCount = imageCount + 1
End While

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, ImageFormat, double, double, int)

Görüntü formatı, boyutu ve kalitesi ile akış için görüntüyü kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, ImageFormat format, double imageWidth, 
  double imageHeight, int quality)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
format ImageFormat Resmin formatı.
imageWidth Double Görüntü genişliği, birimi pikseldir.
imageHeight Double Görüntü yüksekliği, birim pikseldir.
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, ImageFormat, int, int)

Görüntüyü verilen görüntü formatı ve boyutlarıyla dosyaya kaydeder.

public void GetNextImage(string outputFile, ImageFormat format, int imageWidth, int imageHeight)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
format ImageFormat Resmin formatı.
imageWidth Int32 Görüntü genişliği, birimi pikseldir.
imageHeight Int32 Görüntü yüksekliği, birim pikseldir.

Örnekler

[C#]
PdfConverter converter = new PdfConverter();
converter.BindPdf(@"D:\Test\test.pdf");
converter.DoConvert();
String prefix = @"D:\Test\";
String suffix = ".jpg";
int imageCount = 1;
while (converter.HasNextImage())
{
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Jpeg, 800, 1000);
	imageCount++;
}

[Visual Basic]
Dim converter As PdfConverter = New PdfConverter() 
converter.BindPdf("D:\Test\test.pdf")
converter.DoConvert()
Dim prefix As String = "D:\Test\" 
Dim suffix As String = ".jpg" 
Dim imageCount As Integer = 1 
While converter.HasNextImage()
	converter.GetNextImage(prefix + imageCount + suffix, ImageFormat.Jpeg, 800, 1000)
	imageCount = imageCount + 1
End While

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, ImageFormat, int, int)

Görüntü formatı, boyutu ve kalitesi ile akış için görüntüyü kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, ImageFormat format, int imageWidth, int imageHeight)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
format ImageFormat Resmin formatı.
imageWidth Int32 Görüntü genişliği, birimi pikseldir.
imageHeight Int32 Görüntü yüksekliği, birim pikseldir.

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, ImageFormat, int)

Görüntüyü, verilen görüntü formatı ve kalitesiyle akışa kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, ImageFormat format, int quality)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
format ImageFormat Resmin formatı.
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Ayrıca bakınız


GetNextImage(Stream, PageSize, ImageFormat, int)

Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu, görüntü formatı ve kalitesiyle akışa kaydeder.

public void GetNextImage(Stream outputStream, PageSize pageSize, ImageFormat format, int quality)
Parametre Tip Tanım
outputStream Stream Görüntüyü kaydetmek için akış.
pageSize PageSize Resmin sayfa boyutu.
format ImageFormat Resmin formatı.
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, ImageFormat, int)

Görüntüyü, verilen görüntü formatı ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.

public void GetNextImage(string outputFile, ImageFormat format, int quality)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
format ImageFormat Resmin formatı.
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Ayrıca bakınız


GetNextImage(string, PageSize, ImageFormat, int)

Görüntüyü belirtilen sayfa boyutu, görüntü formatı ve kalitesiyle dosyaya kaydeder.

public void GetNextImage(string outputFile, PageSize pageSize, ImageFormat format, int quality)
Parametre Tip Tanım
outputFile String Resmin kaydedileceği dosya yolu ve adı.
pageSize PageSize Resmin sayfa boyutu.
format ImageFormat Resmin formatı.
quality Int32 Jpeg dosyasının kalitesi (0~100), 0 en düşük ve 100 en yüksek

Ayrıca bakınız