PdfFileEditor.ContentsResizeParameters

PdfFileEditor.ContentsResizeParameters class

Sayfa yeniden boyutlandırma parametrelerini belirtmek için sınıf. Aşağıdaki parametreleri ayarlamaya izin verin: Varsayılan alan birimlerinde veya ilk sayfa boyutunun yüzdelerinde sonuç sayfasının boyutu (genişlik, yükseklik); Varsayılan boşluk birimlerinde veya ilk sayfa boyutunun yüzdelerinde Sol, Üst, Alt ve Sağ kenar boşlukları; Otomatik hesaplama için bazı değerler boş bırakılabilir. Bu değerler, açıkça belirtilen değerlerin hesaplanmasından sonra sayfa boyutunun geri kalanından olarak hesaplanacaktır. Örneğin: eğer sayfa genişliği = 100 ve yeni sayfa genişliği 60 birim olarak belirlenmişse, sol ve sağ kenar boşlukları otomatik olarak hesaplanır: (100 - 60) / 2 = 15. Bu sınıf ResizeContents yönteminde kullanılır.

public class ContentsResizeParameters

yapıcılar

İsim Tanım
ContentsResizeParameters() Tüm değerlerin “otomatik” olarak ayarlandığı yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur. Gerekirse daha sonraki kenar boşlukları ve içerik boyutu belirtilebilir.
ContentsResizeParameters(ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue, ContentsResizeValue) Belirtilen kenar boşluğu değerleri ve içerik boyutu ile yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
BottomMargin { get; set; } Ortaya çıkan sayfada alt kenar boşluğunu alır veya ayarlar.
ContentsHeight { get; set; } Elde edilen sayfadaki kaynak sayfanın içeriğinin yüksekliğini alır veya ayarlar.
ContentsWidth { get; set; } Sonuç sayfasındaki kaynak sayfanın içeriğinin genişliğini alır veya ayarlar.
LeftMargin { get; set; } Sonuç sayfasında sol kenar boşluğunu alır veya ayarlar.
RightMargin { get; set; } Sonuç sayfasında sağ kenar boşluğunu alır veya ayarlar.
TopMargin { get; set; } Sonuç sayfasında üst kenar boşluğunu alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
static ContentSize(double, double) Belirtilen içerik boyutuyla yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur.
static ContentSizePercent(double, double) İlk sayfa boyutunun yüzdeleri olarak belirtilen içerik boyutuyla yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur. Kenar boşlukları otomatik olarak hesaplanır.
static Margins(double, double, double, double) Belirtilen kenar boşlukları değeriyle yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur. İçerik boyutu otomatik olarak hesaplanır.
static MarginsPercent(double, double, double, double) Yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur. Kenar boşlukları, ilk sayfa boyutunun yüzdeleri olarak belirtilir.
static PageResize(double, double) Sayfa yeniden boyutlandırma için yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur.
static PageResizePct(double, double) Sayfa yeniden boyutlandırma için yeniden boyutlandırma parametreleri oluşturur. Yeni boyutlar yüzde olarak belirtilir.

Ayrıca bakınız